Specialist in uw verzekeringen!

Verzekeringen zijn een complexe materie. Zonder gedegen kennis van zaken is het haast onmogelijk om een goede verzekeringsoplossing op maat te vinden. Als specialist terzake, kunnen we u optimaal begeleiden in de zoektocht naar oplossingen in alle domeinen, zowel in de privésfeer als in het professionele leven. ‘Maatwerk en expertise’ is de rode draad in ons werk. Wij zijn specialist in ùw verzekeringen

Advies, service en behartiging van uw belangen

Wij zijn uw persoonlijke brug met diverse verzekeringsmaatschappijen. In alle onafhankelijkheid begeleiden en adviseren wij u in het vinden van een oplossing op maat. We treden op als ùw belangenverdediger, zeker in geval van schade maar ook in alle andere gevallen die een invloed hebben op uw verzekeringssituatie. Bekijk ons gerust als uw uniek aanspreekpunt voor het geheel van uw verzekeringen.

MIFID Gedragsregels

Raadpleeg ze hier

Historiek

  • 1963 : Marcel Sempels begon een verzekeringskantoor in Grimde.
  • 1978 : Ketty Vanherle begon haar verzekeringskantoor in Tienen
  • 1993 : omwille van gezondheidsreden moest Marcel Sempels stoppen met werken en zijn de 2 kantoren samengegaan
  • 2003 : Geoffrey Sempels komt bij in het reeds bestaande kantoor in de Oude -Vestenstraat. De 3de generatie in verzekeringen is een feit.
  • Heden:Ketty ,Geoffrey en Viviane bouwen door overnamens en verder uitwerken van de portefeuille de zaak steeds verder uit.